Geachte lezer,

Fijn dat u de weg naar deze website heeft gevonden. We hopen dat u door de informatie de achtergrond van onze familieonderneming leert kennen. Het vaargebied is wereldwijd. We vervoeren alle uiteenlopende soorten zware projectladingen (treinen, jachten, windmolendelen-, turbines-, -bladen, reactors, bagger- en marineschepen, VN-transporten, containers enz.). De ervaring (verschillende generaties) als wel de combinatie van kapitein en eigenaar in een en dezelfde persoon vormen het fundament onder onze onderneming. De ondernemer is aan boord en heeft tegelijkertijd de leiding. 

Nadat de tweede Roelof was verkocht kijken we uit naar een nieuwer en moderner ship.(zie Project). Omdat dit schip aanmerkelijk groter is met meer hijs- en opslagcapaciteit, hebben we aanvullend kapitaal nodig, maar wel in een omlijsting die uniek is voor de zeevaart (zie Deelneming).

 

Deze woorden zouden gesproken zijn door Pompeius (Romeins politiek leider ca 54 v Christus) toen hij bij stormweer met een vloot graanschepen van Sicilië  naar Rome toch onder zeil ging om voedsel te brengen naar de  overbevolkte en hongerige metropool Rome.