Varen is altijd onlosmakelijk verbonden geweest aan de van Urk familie. Ook nu is er weer een jonge generatie die dat bevestigd. Ralph van Urk bracht zijn jonge jaren veelal aan boord door bij zijn ouders. Zijn moeder gaf de kinderen les tijdens het varen of zette zijn vader een advertentie voor een onderwijzer die dan tijdens de schoolperioden meevoer en de kinderen in een speciale daarvoor ingerichte hut aan boord lesgaf. Hij is als het ware zoals men dat vroeger in varenskringen noemde ‘met een touw in de wieg geboren’ en dat geldt ook voor zijn eigen kinderen, ze kregen tijdens de lagere schoolperiode onderwijs aan boord. Marja zijn vrouw verzorgde dat met behulp van de IVIO-wereldschool in Lelystad naast haar werk als kok in de kombuis. Ook de twee zonen delen  de passie voor het zeevaren. 

Vanaf 1900 werd er alleen op de binnenwateren gevaren maar na 1946 werd er zowel binnen als op zee gevaren met speciaal daarvoor gebouwde zeeschepen met een geringe diepgang om niet aan de grond te lopen en een lage kruiplijn om onder bruggen op rivieren en kanalen door te kunnen varen. 

Na 1982 wordt ervoor gekozen om alleen op zee te gaan varen, de schepen konden daardoor ook grotere afmetingen krijgen wat nodig was voor de groeiende project lading markt. Het vaargebied was eerst alleen Noord-West Europa maar is de laatste 18 jaar ook wereldwijd. Er is altijd gestreefd naar een combinatie van zelf varen en ondernemerschap.